قرنفل - قرنفل یا میخک+4 خاصیت شگفت انگیز+موارد استفاده سنتی و عمومی
2022 tv.twcc.com