Keiko Agena

Christine Keiko Agena (born October 3, 1973) is an American actress known professionally as Keiko Agena.