Torpedo Bay

Torpedo Bay

1964, War
An English captain's (James Mason) warship corners an Italian captain's (Gabriele Ferzetti) submarine in a neutral World War II port.

Not currently showing

 • Fri 24
 • Sat 25
 • Sun 26
 • Mon 27
 • Tue 28
 • Wed 29
 • Thu 30
 • Fri 31
 • Sat 1
 • Sun 2
 • Mon 3
 • Tue 4
 • Wed 5
 • Thu 6