Torpedo Bay

Torpedo Bay

1964, War
An English captain's (James Mason) warship corners an Italian captain's (Gabriele Ferzetti) submarine in a neutral World War II port.

Not currently showing

 • Thu 14
 • Fri 15
 • Sat 16
 • Sun 17
 • Mon 18
 • Tue 19
 • Wed 20
 • Thu 21
 • Fri 22
 • Sat 23
 • Sun 24
 • Mon 25
 • Tue 26
 • Wed 27