Torpedo Bay

Torpedo Bay

1964, War
An English captain's (James Mason) warship corners an Italian captain's (Gabriele Ferzetti) submarine in a neutral World War II port.

Not currently showing

 • Fri 21
 • Sat 22
 • Sun 23
 • Mon 24
 • Tue 25
 • Wed 26
 • Thu 27
 • Fri 28
 • Sat 29
 • Sun 30
 • Mon 31
 • Tue 1
 • Wed 2
 • Thu 3