Torpedo Bay

Torpedo Bay

1964, War
An English captain's (James Mason) warship corners an Italian captain's (Gabriele Ferzetti) submarine in a neutral World War II port.

Not currently showing

 • Sun 22
 • Mon 23
 • Tue 24
 • Wed 25
 • Thu 26
 • Fri 27
 • Sat 28
 • Sun 29
 • Mon 30
 • Tue 31
 • Wed 1
 • Thu 2
 • Fri 3
 • Sat 4