A Kid From Tibet

A Kid From Tibet

A naive Tibetan monk (Yuen Biao) goes to Hong Kong to retrieve a stolen artifact that has magical properties.

Not currently showing

 • Tue 21
 • Wed 22
 • Thu 23
 • Fri 24
 • Sat 25
 • Sun 26
 • Mon 27
 • Tue 28
 • Wed 29
 • Thu 30
 • Fri 1
 • Sat 2
 • Sun 3
 • Mon 4